Strumenti personali
Tu sei qui: Home Projekta Povzetek aktivnosti

Povzetek aktivnosti

Delovni sklopKratek opis in število vključenih partnerjevUčinkiObdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto)
Delovni sklop 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA)
Aktivnost 1
projektno vodenje, finančno vodenje, kulturno vodenje
Koordinacija in vodenje projekta, znanstvena koordinacija,
Koordinator aktivnosti: LP, znanstveni koordinator PP1
Sodelujoči partnerji: vsi partnerji
Koordinacija in vodenje projekta, računovodstvo in vodenje stroškov projekta, plačila, poročila in nadzori na drugi stopnji, nadzorno središče, morebitne okvirne spremembe programa datum začetka 01/10/2011, datum zaključka 30/09/2014
Aktivnost 2
Sestanki projektnega koordinacijskega odbora
Ustanovitev Koordinacijskega odbora, katerega vodi timski vodja celotnega projekta, ki se bo najmanj enkrat na leto srečal z njim zaradi sklepanja pomembnih projektnih in “pogodbenih” odločitev, kot npr. spremembe projekta
Koordinator aktivnosti: LP, znanstveni koordinator: PP1
Sodelujoči partnerji: vsi partnerji
Vodenje projekta, monitoring, odločanje, poročila datum začetka 01/10/2011, datum zaključka 30/09/2014
Aktivnost 3
Administrativna podpora aktivnosti, ki jih izvajajo slovenski partnerji v okviru DS – srs
Organizacija in izplačila notranjemu osebju za administrativno podporo aktivnostim, ki jih izvajajo slovenski partnerji v okviru DS in za koordinacijo DS5 s strani PP6.
Sodelujoči partnerji: LP, PP5, PP6, PP7
Izvajanje administrativnih aktivnosti, ki izhajajo iz sodelovanja pri DS datum začetka 01/10/2011, datum zaključka 30/09/2014
Delovni sklop 2 (PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI)
Aktivnost 1
Pripravljalni izdatki
Oblikovanje in razvoj projektne zamisli, sestanki s partnerji, izdelava finančnega načrta in okvirja za predstavitev projekta, zbiranje potrebne razpisne dokumentacije, prevod
Koordinator aktivnosti: LP, znanstveni koordinator: PP1
Sodelujoči partnerji: LP, PP1, PP2
Finančni načrt, okvir za predstavitev projekta, drugi dokumenti, ki jih zahteva razpis datum začetka 01/01/2007, datum zaključka 15/10/2009
Delovni sklop 3 (RAZVOJ ČEZMEJNIH ZNANSTVENIH AKTIVNOSTI)
Aktivnost 1
razvoj čezmejnih znanstvenih aktivnosti
Opredelitev skupne metodologije analize čezmejne zgodovinske pokrajine s pomočjo zbiranja in obdelave arhivskih, slikovnih in dokumentarnih virov, oblikovanje čezmejne tematske podatkovne baze, aplikacija metodoloških pristopov na študijskem območju, raziskava tematskih poti po letališčih iz prve svetovne vojne, priprava znanstvenih in potujočih razstav in publikacij, reproduciranje slikovnega gradiva, študijska in raziskovalna potovanja, prevodi
Koordinator aktivnosti: PP2, znanstveni koordinator: PP1
Sodelujoči partnerji: LP, PP1. PP2, PP3, PP4, PP7
Skupna metodologija analize čezmejne zgodovinske pokrajine, spletna podatkovna banka, čezmejne tematske poti datum začetka 01/10/2011, datum zaključka 30/09/2013
Aktivnost 2
Sestanki čezmejnega znanstvenega odbora
Sestanki znanstvenega odbora, ki ga koordinira PP1 za skupen razvoj in potek raziskovalne dejavnosti
Koordinator aktivnosti: PP2, znanstveni koordinator: PP1
Sodelujoči partnerji: LP,PP1, PP2, PP4, PP7

Zapisniki, skupni protokoli s smernicami za razvoj znanstvenih dejavnosti datum začetka 01/10/2011, datum zaključka 30/09/2013
Aktivnost 3
Izdelava besedil za razstave in publikacije
Izdelava besedil za razstave in znanstveni katalog, za potujočo razstavo, za vodiča in zemljevid letališč iz prve svetovne vojen, projekt s kulturno in multimedijsko vsebino, spletna stran, prevod
Koordinator aktivnosti: PP2, znanstveni koordinator: PP1
Sodelujoči partnerji: LP, PP2, PP1, PP3, PP6
Besedila in prevodi datum začetka 01/10/2011, datum zaključka 30/09/2013
Delovni sklop 4 (NAČRTOVANJE IN IZVEDBA SISTEMOV ZA SIMULACIJO LETENJA NA ZGODOVINSKEM IN SEDANJEM ČEZMEJNEM OBMOČJU)
Aktivnost 1
Razvoj sistemov za simulacijo letenja na zgodovinskem in sedanjem čezmejnem območju
Tridimenzionalna predstava ozemlja na območju izvajanja projekta, obdelava, vnos in predstavitev površja v 3D modelu na podlagi zgodovinskih letalskih fotografij, ki se nanašajo na slovensko italijansko mejo in oplemenitenje programske opreme za simulacijo letenja s prikazom z visoko resolucijo, umestitev ključev za branje zgodovinske pokrajine, dobljenih iz znanstvenih aktivnosti iz DS3. Namestitev, preizkus delovanja in celovit preizkus kvalitete sistema strojne opreme/programske opreme/vizualnih prikazov
Koordinator aktivnosti: PP3, znanstveni koordinator: PP1
Sodelujoči partnerji: PP3, PP5
Inovativna programska oprema za simulacijo letenja nad zgodovinsko pokrajino iz prve svetovne vojne datum začetka 01/10/2011, datum zaključka 30/09/2013
Aktivnost 2
Modeliranje 3D zgodovinskih letališč
3D modeliranje zgodovinskih italijanskih in avstroogrskih letališč
Koordinator aktivnosti: PP3, znanstveni koordinator: PP1
Sodelujoči partnerji: PP2, PP6
3D modeli zgodovinskih letališč datum začetka 01/10/2011, datum zaključka 30/09/2012
Aktivnost 3
Izdelava simulatorjev letenja
Dobava in postavitev simulatorjev letenja z ali brez pilotske kabine
Koordinator aktivnosti: PP3
Sodelujoči partnerji: LP; PP3, PP4, PP5, PP7
n.5 simulatorjev letenja datum začetka 01/10/2012, datum zaključka 30/09/2013
Aktivnost 4
Oprema lokalov za simulacijo letenja in s tem povezane razstave
Projektiranje in oprema lokalov za simulatorje letenja in s tem povezane razstave, premiki potujoče razstave o letališčih iz prve svetovne vojne
Koordinator aktivnosti: PP3
Sodelujoči partnerji: LP, PP7, PP4
Opremljeni lokali, potujoče razstave na različnih lokacijah datum začetka 01/10/2012, datum zaključka 30/09/2014
Delovni sklop 5 (USPOSABLJANJE)
Aktivnost 1
usposabljanje delavcev za nastavitve simulacije letenja
Usposabljanje delavcev (pilotov) za uporabo nastavitev simulacije letenja
Koordinacija aktivnosti: PP6
Sodelujoči partnerji: PP6, PP3, PP5
Usposobljeni piloti datum začetka 01/10/2013, datum zaključka 30/09/2014
Aktivnost 2
Didaktična aktivnost za šolarje
Skupno čezmejno načrtovanje didaktičnih aktivnosti za šolarje, izdelava didaktičnega gradiva, didaktična aktivnost za šolarje z uporabo simulatorjev letenja v domačih zgradbah
Koordinator aktivnosti: PP6
Sodelujoči partnerji: LP, PP6
Didaktično gradivo, izobraževalni dogodki za šolarje datum začetka 01/10/2011, datum zaključka 30/09/2014
Delovni sklop 6 (Komunikacijski načrt)
Aktivnost 1
Simpoziji
Organizacija in promocija mednarodnih znanstvenih simpozijev o zgodovinski pokrajini v prvi svetovni vojni, o letališčih in o znanstvenih rezultatih ter tehnoloških inovacijah projekta
Koordinator aktivnosti: LP, znanstveni koordinator: PP1
Sodelujoči partnerji: LP, PP3, PP6
Čezmejni znanstveni simpoziji datum začetka 01/10/2012, datum zaključka 30/09/2014
Aktivnost 2
sirjenje znanstvenih rezultatov in razstave o metodologijah branja čezmejne zgodovinske pokrajine in katalog
Projektiranje in oprema 2eh razstav (ena v Italiji in ena v Sloveniji), katerih cilj je predstavitev znanstvenih rezultatov projekta širši javnosti, še posebej pa predstavitev inovativne metodologije branja čezmejne zgodovinske pokrajine.
Grafično oblikovanje in tiskanje dvojezičnega kataloga
Koordinator aktivnosti: LP
Sodelujoči partnerji: LP, PP3, PP6
2 razstavi in 1 dvojezični katalog o rezultatih znanstvene raziskave datum začetka 01/10/2012, datum zaključka 30/09/2014
Aktivnost 3
potujoča tematska razstava o letalskih središčih med I. svetovno vojno, vodič in zemljevid
Koordinacija grafičnega oblikovanja, načrtovanja in priprave potujoče razstave o letališčih v prvi svetovni vojni, izdaja turistično kulturnega vodiča in zemljevida poti
Koordinator aktivnosti: LP
Sodelujoči partnerji: LP
1 potujoča razstava z dvojezičnim vodičem in zemljevidom o letališčih v prvi svetovni vojni na območju izvajanja programa datum začetka 01/10/2012, datum zaključka 30/09/2014
Aktivnost 4
spletni portal s tematskimi potmi in čezmejno podatkovno bazo
Grafično načrtovanje in izvedba dvojezičnega spletnega portala, vključno z znanstvenimi rezultati projekta, čezmejne tematske poti po letališčih iz prve svetovne vojen, skupna podatkovna baza, periodično posodabljanje spletne strani, prevodi
Koordinator aktivnosti: LP
Sodelujoči partnerji: LP, PP3
Dvojezični skupni spletni portal datum začetka 01/10/2011, datum zaključka 30/09/2014
Aktivnost 5
članki in posebne izdaje
Promocija projekta s posebnimi televizijskimi oddajami, ilustrativne brošure, članki v specializiranih časopisih, multimedijski DVD, izobraževalna tura za novinarje, različno gradivo
Koordinator aktivnosti: LP
Sodelujoči partnerji: LP, PP6, PP7, PP4
2 posebni televizijski oddaji, ilustrativne brošure, članki v specializiranih časopisih, 1 izobraževalna tura za novinarje, nalepke datum začetka 01/10/2012, datum zaključka 30/09/2014