Strumenti personali
Tu sei qui: Home Projekta Cilji Projekta

Cilji Projekta

Splošni cilj: Izboljšati komunikacijo in socialno ter kulturno sodelovanje tudi z namenom odstranitve vztrajne ovire.

Splošni cilj projekta je izboljšati komunikacijo in socialno ter kulturno sodelovanje tudi z namenom odstranitve vztrajne ovire, ki jih predstavljajo jezikovne različnosti in prisotnost meje.

Tema raziskovanja specifične kulturne dediščine Prve svetovne vojne in še posebej ikonografske zgodovinske vire, ki jih predstavljajo fotografski posnetki, opravljeni z bojnih letal in za opravljanje izvidnice, je začetni podatek projekta. Koraki, po katerih se razvija aktivnost, so:

  1. koordinacija s pomočjo sestankov partnerjev, ki opravljajo aktivnosti znanstvenega raziskovanja. Na teh sestankih bodo dogovorjeni kriteriji znanstvenega raziskovanja v okviru kulturnega sodelovanja, kateremu sledi projekt;
  2. priznanje krajev, kjer so bili najdeni viri, splošna katalogizacija in vnaprejšnje pripravljanje skupne baze podatkov, ki bo na voljo znanstveni skupnosti z objavo rezultatov aktivnosti in objavljanjem aktivnosti in delavnic ter s pomočjo internetnega portala. To aktivnost bodo skupno opravljali italijanski in slovenski partnerji pred razdelitvijo geografskih območij za raziskovanje;
  3. srečanja znanstvenega odbora za pregled skupne baze podatkov z namenom določitve kriterijev raziskovanja in jo tako usmeriti z uspehi priznavanja, o katerem je napisano v prejšnji točki;
  4. določitev skupne metodologije projekta za obdelavo zgodovinskih virov z uporabo informacijskih tehnologij, ki bodo omogočile širšo razširjenost znanstvenega podatka ter hkrati udejanile cilj izboljšanja komunikacije proti uporabi, ki ni specifično usmerjena h kulturnemu uživanju zgodovinskih dogodkov in pokrajine Prve svetovne vojne.

Vizualna in multimedijska uporaba zgodovinskih vojnih pokrajin, ki so le korak od italijansko-slovenske meje, bo omogočila izvesti pomemben korak k rušenju ovir, ki so jih naredile meje, katere ostajajo v skupni zavesti mejnega prebivalstva, ki je uporabljalo ozemlje na razdeljen in pogosto travmatičen način. Digitalna rekonstrukcija ozemelj v drugačnem zgodovinskem kontekstu in njihova uporaba na poučen način sta predpostavki natančne znanstvenosti, ki bo omogočila odstraniti kulturne ovire ter tako vzpodbujala dojemanje identitetne vrednosti pokrajine v zgodovinsko-kulturnem okviru.

Znanstveni cilj: Zavarovati zavest in uporabo kulturne dediščine in povečati kulturno izmenjavo.

Vsi podatki, ki izhajajo iz opravljene arhivirane znanstvene raziskave, se bodo združili na razstavah, tekstih in bodo organizirani v skupno bazo podatkov, ki bo objavljena na spletnem portalu. Tako bo zaščiteno in vzpodbujeno znanje o delu kulturne dediščine, ki je bila predmet specifične raziskave. To dediščino bi bilo namreč težko drugače uporabljati, v kolikor bi bila shranjena v inštitutih, ki so dostopni samo po predhodnem dovoljenju ter razpršeni in geografsko oddaljeni med seboj. Zgodovinski letalski posnetki in novice o letališčih v Prvi svetovni vojni bodo na voljo širši javnosti s pomočjo simulatorja letenja, kar bo temo tako približalo tudi šolam in širšemu pasu prebivalstva, ne pa samo javnosti, ki je zainteresirana za specifično temo vojne ali letalstva. Primerjava s sedanjo pokrajino, katera bo simulirana tudi s pomočjo programske opreme, bo vzpodbujala zaznavanje sprememb same pokrajine in vzpostavljanje zavesti za večjo zaščito ozemlja.

Znanstveni cilj se bo udejanil prek sledečih specifičnih dejanj:

  1. izvedba spletnega portala s skupno čezmejno bazo podatkov o kulturni dediščini, sestavljeni iz virov za študij zgodovinske pokrajine ozemlja projekta in letališč iz Prve svetovne vojne;
  2. izvedba, promocija in povezovanje tematskih čezmejnih poti o kulturni dediščini, ki jo sestavljajo letališča;
  3. poznavanje in uporaba kulturne dediščine, ki jo predstavlja čezmejna pokrajina s pomočjo sodelovanja med analizami zgodovinskih virov in uporabo simulatorjev letenja, ki omogočajo letenje nad zgodovinsko in sedanjo pokrajino ter tako premagujejo ovire, katere predstavljajo meja in delitev izkušnje s povezovanjem simulatorjev;
  4. kulturne izmenjave s pomočjo povezovanja partnerjev in razvoja skupnih metodologij raziskave, uveljavljanje in uporaba zgoraj omenjene kulturne dediščine;
  5. projekt skupnih metod in učnih materialov za šole o zgoraj opisanih temah.